HATCON

Visie

HATCON hanteert binnen haar werkzaamheden de volgende visie:

   • professionals adequaat opgeleid, zijn de primaire bron voor realisatie van de ondernemingsdoelstellingen
   • professionals voeren processen en taken optimaal uit in een klimaat van wederzijds vertrouwen en respect, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid de basis vormen van waaruit wordt gewerkt
   • professionals raken gemotiveerd in een omgeving waarbij men leren en continue verbetering stimuleert
   • adequate opleidingsprogramma's, opleidingsmateriaal en de bewaking van de opleidingstrajecten, vormen key succesfactoren
   • periodieke evaluatie, terugkoppeling en onderzoek geven richting aan de activiteiten voor kwaliteitsverbetering