logos5

Expertise

HATCON adviseert luchtvaartorganisaties, vliegdienstafdelingen, vliegdienstopleidingen en Safety & Quality Assurance afdelingen in het oplossen van kwaliteit en vliegveiligheidvraagstukken. Het functioneren van de verkeersvlieger staat hierin centraal.

 

Gedacht moet hierbij worden aan advisering op het gebied van:

   • de selectie, opleiding, training en begeleiding van verkeersvliegers
   • de selectie, opleiding, training en begeleiding van instructeurs en examinatoren
   • het opzetten van kwaliteit en veiligheidsrapportage systemen
   • de opleiding van managers en medewerkers in het afhandelen en managen van incidenten en ongevallen (emergency respons management)
   • de opleiding van managers en medewerkers in het verlenen van psychosociale opvang en zorg aan getroffenen en betrokkenen van incidenten en ongevallen